Sensor Technology

Pengenalan

Sensor  merupakan sejenis pemindah. Sensor petunjuk lansung seperti termometer merkuri, boleh dibaca oleh manusia. Sensor lain seperti termogandingan hanya menghasilkan output voltan atau elektrik lain yang perlu ditafsirkan oleh alat lain (seperti komputer). Kebanyakan sensor adalah elektrik atau elektronik, namun ada juga sensor jenis lain. Bagi mencapai kejituan mutlak, pententukuran harus digunakan. Sensor digunakan dalam alat-alat kegunaan harian seperti butang penaik peka sentuh atau lampu yang digelap atau diterang dengan menyentuh tapaknya. Aplikasi sensor termasuk dalam pembinaan automobil, mesin, aeroangkasa, perubatan, industri dan robotik.

 

Kumpulan Sasaran

Graduan, Juruteknik, Penyelia, Penolong Jurutera, Jurutera

 

Hasil Pembelajaran

Diakhir program, peserta akan:-
•    Dapat mengenalpasti asas aplikasi sensor di industry
•    Memahami cara pemyambungan i/o pada sensor
•    Kenal dan faham binaan asas sensor.
•    Peserta akan dapat mempertingkatkan kemahiran sebagai satu nilai tambah didalam sesuatu bidang.
•    Dapat melaksanakan kerja secara hand_on dan cekap

 

Kandungan Kursus

HARI PERTAMA

•    Pengenalan kepada teknologi sensor.
•    Pemprosesan maklumat dan konsep fungsi sensor

HARI KE-2

•    Characteristic sensor seperti saiz,bentuk, elktrik input/output, bekalan kuasa, dan jarak sensitivity.

HARI KE-3

•    Tentukan pendawaian dan antara muka pada sensor
•    Tentukan cara-cara membaiki fungsi sensor
•    Memastikan bentuk pemasangan sensor.
 

Persijilan


•    JPK ( Kod Pusat: L02099 ) rujuk lampiran
•    Sijil pendaftaran  penyedia latihan (no siri 1766)rujuk lampiran

 

Tempoh

3 hari

Category: Kursus 1 Malaysia