You are here: Home Kursus Jangka Pendek Basic Office Applications

Basic Office Applications

Kumpulan Sasaran

Graduan, Juruteknik, Penyelia, Penolong Jurutera, Jurutera, Pengajar dan Pensyarah

 

(Word processing  (MS Word))

•    Pengenalan windows screen, customizing window, menguruskan  folder
Familiar menus, toolbars and commands, customizing tollbars
•    Pegurusan tempat teks, menyunting, mencari dan kemahiran menaip
maximize produktiviti dengan pelbagai perintah-perintah penyuntingan dan arahan pintas..
•    Membina dan menguruskan dokumen-dokumen panjang
•    Format dan menguruskan tabs, indents, markers, breaks, paragraph dan Memasukkan table dan memformat grafik
•    Latihan : sediakan jenis pelbagai dokumen, surat-surat, risalah-risalah dan laporan.

 

(Spreadsheet (MS Excel))

•    Konsep workbook dan worksheet
•    Familiarize menus,toolbars and commands.
•    menyunting pencarian dan taip-menaip dalam satu spreadsheet
•    Pengurusan Memformat Text, nombor-nombor, menamakan rujukan sel
•    fungsi asas ,formula, jumlah mengira perbezaan, purata
•    buku kerja asas perakaunan,menggunakan tapisan data dan memilih data
•    Menggunakan perlindungan yang pelbagai jenis bagi worksheet dan workbook.
•    Pembentangan data dengan menggunakan carta dan graf

 

(Presentation (MS Power Point))

•    Konsep design
•    Pengenalan pelbagai jenis pembentangan
•    Membina dan menguruskan bentuk dan objek
•    Faham ciri-ciri pelbagai format grafik
•    Bagaimana untuk meminimumkan dan mengoptimumkan saiz fail untuk dimasukkan grafik.
•    Menbuat pembentangan rekabentuk brochure dan risalah
•    Cara menggunakan transitions.
•    Menggunakan bentuk graf dan objek yang berlainan.
•    Mengunakan transition yang kompleks
•    Memasukkan elemen-elemen multimedia

Penafian

     Enter Coridor Training Centre (ECTC) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.

     Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.

Pautan Web

       

Alamat

Enter Coridor Training Centre
28-1, Jalan Klang Sentral 2/KU5
Klang Sentral Bukit Raja
41050 Klang Selangor Darul Ehsan

  Tel: 03 - 33420687
   Faks: 03 - 33420648