Motion Control

Kumpulan Sasaran

Graduan, Juruteknik, Penyelia, Penolong Jurutera, Jurutera, Pengajar dan Pensyarah

 

Modul Motion Control

•    Pengenalan kepada  motion control teknologi
•    DC motor characteristic
•    AC motor characteristic
•    Stepper motor characteristic
•    Servo mechanism dan system kawalan
•    Tindakbalas  sensor dalam sistem servo
•    Aplikasi pada conveyer system
•    Rekabentuk sistem automation machine