Pneumatic System

Kumpulan Sasaran

Graduan, Juruteknik, Penyelia, Penolong Jurutera, Jurutera, Pengajar dan Pensyarah

 

Modul Pneumatik

•    Prinsip fizikal pneumatik.
•    fungsi  dan cara menggunakan komponen pneumatik
•    Aplikasi dan system vacuum.
•    Kenal dan melukis symbol pneumatic
•    Perwakilan  motion sequences dan status operasi.
•    Lukisan diagram litar pneumatik mengikut standard.
•    Mencari kerosakan kawalan pneumatik
•    Peraturan keselamatan semasa menggunakan peralatan
•    pneumatik
•    Prinsip fizikal pada sistem elektrik dan pneumatik
•    Fungsi  dan cara menggunakan komponen electro-pneumatik
•    Kenal dan melukis symbol electro-pneumatic.
•    Perwakilan  motion sequences dan status operasi.
•    melukis diagram litar elektrik dan pneumatik
•    Kawalan menggunakan time delay valve
•    Mencari kerosakan biasa pada kawalan electro-pneumatik